3. třída ZŠ Dobšice

Třetí třída se nachází v prvním patře, za ředitelnou.

Počet žáků ve třetí třídě je 20. Třídním učitelem je p. uč. PaeDr. Eva Murová.