3. třída ZŠ Dobšice

Třetí třída se nachází v prvním patře, za ředitelnou.

Počet žáků ve třetí třídě je14. Třídním učitelem je p. uč. Mgr. Kratochvílová Dagmar.