3. třída ZŠ Dobšice

Třetí třída se nachází v přízemí a po vyučování slouží jako družina.

Počet žáků ve třetí třídě je19. Třídním učitelem je p. uč. Mgr. Křížová Iva.