Konzultační hodiny Školního poradenského pracoviště

Vždy předem po osobní, telefonické či emailové domluvě:tel: 515 22 28 34

Mgr. Petra Čapková – výchovný poradce, speciální pedagog

Po: 13:00 – 14:00 hod.   email: petra.capkova90@seznam.cz

Mgr. Petra Valášková – školní speciální pedagog – logoped

Út: 12:00 – 13:00 hod.  email: valklajni@seznam.cz

Mgr. Dagmar Kratochvílová – školní metodik prevence

Pá: 11:00 – 12:00 hod. email: Kratochvillova.Dagmar@seznam.cz

PPP ZNOJMO

ZNOJMO LABYRINT – Středisko výchovné péče