2. třída ZŠ Dobšice

Druhá třída se nachází v 1. patře naší školy.  Třída je vybavena interaktivní tabulí. K dispozici mají žáci dva notebooky na procvičování.

Počet žáků ve druhé třídě je 9. Třídním učitelem je p. uč. Mgr. Kratochvílová Dagmar.