2. třída ZŠ Dobšice

Druhá třída se nachází v přízemí a po vyučování slouží jako družina.

Počet žáků ve druhé třídě je 22. Třídním učitelem je p. uč. Mgr. Michaela Musilová.