2. třída ZŠ Dobšice

Druhá třída se nachází v přízemí naší školy.  Třída je vybavena interaktivní tabulí a slouží zároveň jako školní družina.

Počet žáků ve druhé třídě je 14. Třídním učitelem je p. uč. Mgr. Kratochvílová Dagmar.