Projekty – EU peníze školám

Prvouka Hodiny (VY_3-2_inovace_21_IN)
Prvouka Vesmír (VY_3-2_inovace_20_IN)
Hudební výchova Délka not (download)
Prvouka Měsíce (VY_3-2_inovace_18_IN)
Anglický jazyk My Home (VY_3-2_inovace_17_IN)
Hudební výchova Smyčcové nástroje (VY_3-2_inovace_16_IN)
Čtení Božena Němcová (VY_3-2_inovace_15_IN)
Prvouka Opakování, kvíz (VY_3-2_inovace_14_IN)
Prvouka Lidské tělo (VY_3-2_inovace_13_IN)
Anglický jazyk Neurčitý člen a, an (VY_3-2_inovace_12_IN)
Český jazyk Abeceda, druhy vět (VY_3-2_inovace_11_IN)
Český jazyk Hlásky opakování (VY_3-2_inovace_10_IN)
Český jazyk Měkké, tvrdé souhlásky (VY_3-2_inovace_9_IN)
Český jazyk Slabikotvorné r, l, m (VY_3-2_inovace_8_IN)
Český jazyk Psaní u, ú, ů ( VY_3-2_inovace_7_IN)
Český jazyk Samohlásky (VY_3-2_inovace_6_IN)
Anglický jazyk The Alphabet 2 (VY_3-2_inovace_5_IN)
Anglický jazyk The Alphabet 1 (VY_3-2_inovace_4_IN)
Prvouka Podzim, stromy (VY_3-2_inovace_3_IN)
Český jazyk Význam slov (VY_3-2_inovace_21_IN)
Informatika Základní pojmy, hardware, software (VY_3-2_inovace_1_IN)
Anglický jazyk My clothes – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_20)
Anglický jazyk My school bag – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_19)
Anglický jazyk My toys – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_18)
Anglický jazyk My head část 2. – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_17)
Anglický jazyk My jeans – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_16)
Anglický jazyk My body – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_15)
Anglický jazyk My head – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_14)
Anglický jazyk colours část 2. – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_13)
Anlický jazyk Colours část 1. – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_12)
Anglický jazyk classroom language – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_11)
Český jazyk Vyjmenovaná slova V (předpona vy, vý) – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_10)
Český jazyk Skladba – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_9)
Český jazyk Slovní druhy slovesa – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_8)
Český jazyk Spodoba slova opakování – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_7)
Český jazyk Slovní druhy obecně – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_6)
Český jazyk Spodoba slov – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_5)
Český jazyk Větné celky, podstatná jména, slovesa – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_4)
Český jazyk Vyjmenovaná slova B procvičování – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_3)
Český jazyk Vyjmenovaná slova B být – projekt pro výuku ( VY_3-2_inovace_2)
Český jazyk Vyjmenovaná slova B – projekt pro výuku (VY_3-2_inovace_1)