1. třída ZŠ Dobšice

První třída se nachází v prvním patře, hned za vstupními dveřmi. Tato třída je vybavena interaktivní tabulí a prvňáčci ji mohou využívat téměř v každé hodině. Vzhledem k tomu, že prvňáci mají nejméně vyučovacích hodin, mohou do této třídy chodit i jiní žáci na jiné vyučovací hodiny.

Počet žáků v první třídě je 19. Třídní učitelkou této třídy je p. uč. Mgr. Petra Valášková