V rámci této šablony budou moci žáci navštěvovat tři kluby. Tím prvním a nejvíce časově dotovaným bude tzv. Čtenářský klub, druhým pak Klub komunikace v cizím jazyce a třetím klubem bude Klub zábavné logiky a deskových her.