4. třída ZŠ Dobšice

Čtvrtá třída se nachází ve druhém patře, hned na začátku chodby. Tato třída je vybavena notebooky, které zvládají nejen výukové programy pro běžné předměty, ale i běžné a potřebné internetové aplikace.

Počet žáků ve čtvrté třídě je 20. Třídním učitelem je p. uč. Mgr. Iva Křížová.