Hlavní cíl ŠPP – poskytovat kvalitní poradenské služby pedagogům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

  1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
  3. prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti

 Při jakémkoliv problému, kdy si myslíte, že dítěti se nedaří ve škole, má problémy s učením, rapidně se mu zhoršil prospěch v předmětech, při problémovém chování – VŽDY INFORMUJTE NEJPRVE TŘÍDNÍHO UČITELE, TEN POTÉ KONZULTUJE ŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU S VÝCHOVNÝM PORADCEM NEBO SE MŮŽETE OBJEDNAT ROVNOU K VÝCHOVNÉMU PORADCI ČI JINÉMU ČLENOVI ŠPP (viz. KONTAKTY)