V rámci projektu bylo zakoupeno do školy 10 nových notebooků, které budou využívány ve výuce, v předmětu ICT, kroužcích apod.