ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

Na základě vyhlášky 27/2016 Sb. a vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zajišťují na škole poradenskou činnost tito poradenští pracovníci školy:

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Iva Křížová – výchovný poradce, školní speciální pedagog

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Petra Valášková – školní speciální pedagog – logoped

Mgr. Dagmar Kratochvílová – školní metodik prevence