Konzultační hodiny Školního poradenského pracoviště

Vždy předem po osobní, telefonické či e-mailové domluvě: tel: +420 515 22 28 34

Mgr. Iva Křížová – výchovný poradce, speciální pedagog

Út: 13:00 – 14:00 hod.   E-mail: krizova08@gmail.com

Mgr. Petra Valášková – školní speciální pedagog – logoped

Čt: 13:00 – 14:00 hod.  E-mail: valklajni@seznam.cz

Mgr. Dagmar Kratochvílová – školní metodik prevence

Út: 13:00 – 14:00 hod. E-mail: Kratochvillova.Dagmar@seznam.cz

PPP ZNOJMO

ZNOJMO LABYRINT – Středisko výchovné péče