Základní předpisy Mateřské školy Dobšice


  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2017 (download PDF)
  • Informace ZŠ Dobšice k zápisům do Mateřské školy (download PDF)