3. třída ZŠ Dobšice

Třetí třída se nachází v 1. patře naší školy.  Třída je vybavena interaktivní tabulí.

Počet žáků ve druhé třídě je 9. Třídním učitelem je p. uč. Mgr. Dagmar Kratochvílová.