Základní předpisy ZŠ a MŠ

  • Školní řád – ZŠ a MŠ Dobšice  (download PDF)
  • Schéma podřízenosti ZŠ Dobšice – 2014/15  Organizační schéma
  • Řád školní družiny (aktualizováno 2011)  (download PDF)
  • Školní řád – návykové látky, ZŠ Dobšice, Brněnská 52  (download PDF)
  • Minimální preventivní program – sociálně patologické jevy (download PDF)
  • Řád učebny vybavené interaktivní tabulí, ZŠ Dobšice, Brněnská 52  (download PDF)
  • Traumatologický plán, ZŠ Dobšice, Brněnská 52  (download PDF)