4. třída ZŠ Dobšice

Čtvrtá třída se nachází ve druhém patře na konci chodby. Ve třídě je zřízena žákovská knihovnička a komplexně tato třída bude sloužit jako informační centrum pro žáky. Budou si moci vyhledávat informace nejen na internetu, ale také v knihách, časopisech apod.

Počet žáků ve čtvrté třídě je 15. Třídním učitelem je p. uč. Sauerová Sylva.