5. třída ZŠ Dobšice

Pátá třída se nachází ve druhém patře, hned na začátku chodby. Tato třída je vybavena  notebooky, které zvládají nejen výukové programy pro běžné předměty, ale i běžné a potřebné internetové aplikace.

Počet žáků v páté třídě je 15. Třídním učitelem je p. uč. Mgr.Valášková Petra.