5. třída ZŠ Dobšice

Pátá třída se nachází ve druhém patře, hned na začátku chodby. Tato třída je vybavena  počítači, které zvládají nejen výukové programy pro běžné předměty, ale i běžné a potřebné internetové aplikace.

Počet žáků v páté třídě je 20. Třídním učitelem je p. uč. Mgr.Čapková Petra.