5. třída ZŠ Dobšice

Pátá třída se nachází ve druhém patře, hned na začátku chodby. Tato třída je vybavena  počítači, které zvládají nejen výukové programy pro běžné předměty, ale i běžné a potřebné internetové aplikace. Tato třída je zároveň třídou hudební, vybavena zvukovou aparaturou pro tzv. karaoke show, dále různou audiovizuální technikou a různými hudebními nástroji.

Počet žáků v páté třídě je 21. Třídním učitelem je p. uč. Mgr.Petra Čapková