Historie školství v obci Dobšice

Dobšice patřily původně školou do Louky. Kdy ale byla škola zřízena na místě samém, se nedá s určitostí zjistit. Je však možno s velkou pravděpodobností tvrdit, že existovala již od roku 1785, protože počínaje touto dobou se vyskytují chronologicky uspořádané opisy úředních školních nařízení. Z počátku se vyučovalo v pronajmutých místnostech např. v domě č. 24, nazývaném Marhof. V té době docházeli do zdejší školy také žáci ze Suchohrdel. Proto se také tehdy vyučovalo po půl dnech.

V roce 1827 se odvolali dobšičtí, proti úřednímu nařízení, že louckému učiteli náleží od nepaměti kůlna na víno (Weinschopenn). Tento rekurs byl 21.12.1927 odmítnut. Dobšičtí se odvolali až ke dvoru 16.1.1830. Byli opět odmítnuti.
V roce 1830 byla postavena vlastní školní budova. Levý trakt, skládající se z jedné místnosti, sloužil k vyučování, pravý trakt byl byt učitele.

Obec žádala v roce 1855 o opis pořizovací listiny školy. Bylo jí oznámeno, že taková listina neexistuje, za to však dostala listinu o patronátním právu školy. Současně jí bylo sděleno, že majitelství statku po zrušení poddanského poměru přestalo býti vrchností a tudíž patron je povinnen nést pouze náklady řemeslníků (Professionístenkosten). Stavební materiál, ruční a dopravní práce by měla obstarat obec. V záležitosti stavební opravy je sem tudíž nechal, aby se obec, dohodla s panstvím. Kdyby však v naléhavých případech nebylo docíleno shody, je nutno o tom zpravit krajský úřad.

V roce 1882 bylo pro přeplnění třídy zavedeno půl denní vyučování a konečně v roce 1886 bylo dosavadní obydlí učitele změněno na učebnu nákladem 2 500 fl. a škola se stala dvojtřídní. Pro zřízení obydlí učitele byl použit bývalý mýtní dům.

Počet žáků rostl, obě třídy byly přeplněny. V roce 1907 udělil c.k. zemský školní rada povolení k otevření třetí třídy.
Od roku 1907 byla škola trojtřídní. Obec najala dům č. 40 a zřídila v něm třetí třídu. Na nájemném zaplatila ročně 240 K.

Stará školní budova byla na spadnutí a nedostačující. Proto nechala obec v r. 1910 postavit nynější školní budovu nákladem 40 000 K. Stavitelem byl stavební místr (stavitel) Vilém Kraus ze Znojma.
Autor obecní kroniky, který zažil boj o novostavbu, upozorňuje, že tehdejší představený obce Jakub Stein se všemožně zasadil za tuto novostavbu a jeho ráznosti se podařilo, že byla stavba provedena.

(převzato z kroniky obce)


Výzva pro pamětníky:

naše škola by ráda zmapovala fotografickou histoii školství v Dobšicích a všeho co s touto historií souviselo. Budeme rádi za každý podnět, který si pamatujete, popř. jste slyšeli. Začínáme zatím nejstarší foografií z roku 1922/23, kdy byl ředitelem školy p. Černošek.

O fotografii:
horní řada (zleva): 3. Marie Pospíšilová, 4. Marie Štěpánová
dolní řada (zleva): 4. Antoním Pavlas, 9. Klement Pejzl (pradědeček žáka 3. třídy Romana Pejzla)

Bohužel nemáme více informací a proto budeme rádi za jakékoliv informace k historii školství v Dobšicích. Děkujeme!