Zaměření mateřské školy

Prevence a ozdravná výchova v předškolním věku dítěte

Hlavní téma vzdělávací oblasti

Učit děti k lásce k přírodě-zvířatům, rostlinám, úplně obyčejným věcem, kterým lze napomoci rozvíjení vztahů k lidem

Speciální programy

  • Logopedický výcvik-starší děti
  • Hra se slovíčky-mladší děti
  • Seznamování s vodou, hry ve vodě-starší děti
  • Projekt-Metoda dobrého startu

Dílčí programy

  • Lidové tradice-seznámení dětí a rodičů s LT
  • Ekologie-realizace, přímé pozorování a sledování ekosystému v přírodě /řeka a okolí/

Příležitostné nabídky

  • Návštěva kina
  • Aktivity dle ročních období
  • Pracovní odpoledne s rodiči
  • Společné akce pro rodiče a děti