Organizační schéma ZŠ, MŠ a ŠJ Dobšice 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola, Dobšice, okres Znojmo, příspěvková organizace sdružuje v rámci právního subjektu čtyři funkční celky Základní školu, Školní družinu, Mateřskou školu a Školní jídelnu. V čele organizace je ředitel subjektu a Mateřská škola a Školní jídelna má své samostatné vedení. Veškeré další informace jsou zřejmé s organizačního schematu v grafické i textové podobě.

Osoby:

Ředitel ZŠ a MŠ Dobšice
Mgr. Březovský Milan

Základní škola

Mgr. Čapková Petra –  – učitelka – výchovný poradce
Mgr. Valášková Petra –  – učitelka – školní speciální pedagog (logoped)
Mgr. Šachl František – učitel
Mgr. Kratochvílová Dagmar – učitelka
Mgr. Křížová Iva – učitelka
Sauerová Sylva – učitelka – asistent pedagoga
Kolářová Hana – asistent pedagoga

Večeřa Bohumír – školník
Jan Brabcová – uklízečka

Školní družina

Zajícová Irena – vedoucí vychovatelka
Krammerová Milena – vychovatelka
Sauerová Sylva – vychovatelka

Mateřská škola

Tevoltová Ivana – vedoucí učitelka
Bc. Novotná Eva – učitelka
Slámová Vladislava – učitelka
Peterková Jarmila – učitelka
Binderová Alice – učitelka
Goliášová Gabriela – uklízečka
Tesařová Daniela – uklízečka

Školní jídelna

Báníková Hana – vedoucí jídelny
Paníčková Jana – vedoucí kuchařka
Jurčíková Drahomíra – kuchařka
Augustová Radomíra – kuchařka
Večeřová Renata – kuchařka